Landskap

Landskapet er våre omgivelser. Landskapsarkitektur er forståelsen av den romlige sammenheng mellom by, landskap og territorier. Landskapsarkitekten planlegger og formgir arealer utendørs som gater, torg, hager, arealplaner til store landskapsområder. Fagfeltet inkluderer både detaljprosjektering, overordnet planlegging og forvaltning.

Vi tilbyr blant annet landskapsanalyser, hageplaner, utomhusplaner for skole- og barnehager og arealplaner.

©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS