Arkitektur

Arkitektur er kunsten å planlegge og utforme byggverk.

Arkitektur er utforming av en bygningskropp/et anlegg i et landskap som sees enkeltvis eller samlet.   Praktiske og sanselige behov skal være tilfredsstilt. Arkitektur skal ivareta de indre rom og plassdannelsen mellom bygninger. 

Vi er av den oppfatning at arkitekten er og alltid vil være en av de viktigste samarbeidspartnerne i de fleste byggesaker. Vi forsøker å være bevisste på å tilpasse oss de krav omgivelsene til enhver tid stiller, da våre oppgaver vil variere fra sak til sak. Vi ønsker å levere høy kvalitet på våre tjenester og bli førstevalget for oppdragsgivere innen vår region. 

For å kunne levere god arkitektur er vårt mål å ivareta kontinuerlig kompetanseutvikling og beholde og videreutvikle vårt gode medmenneskelige miljø som basis for våre prestasjoner.

©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS