Arealplaner

Ved utarbeidelse av arealplaner hever vi blikket og ser på den totale arealutnyttelsen innenfor et større eller mindre område.  Slik får en gode sammenhenger og overganger internt innenfor planområdet og i forhold til nærliggende områder. Fokus er harmoni og god tilrettelegging innenfor planområdet  og ikke minst tilpasning og gode overganger mot eksisterende bebyggelse og landskap /terreng innenfor og utenfor området.

Vi utarbeider både reguleringsplaner og kommuneplaner. Reguleringsplaner kan ha ulik detaljeringsgrad og omhandle enhver form for utbygging som er av et visst omfang.

Arealplaner består av et plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse. I noen tilfeller også konsekvensutredning. Har du en godkjent plan i bunnen vil en påfølgende byggesak bli betydelig forenklet.

©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS