Tilbygg Berntsen – Sokndal

Tilbygget oppføres som et bygg i en etasje med saltak, men med underetasje delvis nedgravd/skjult i terrenget.

Tilbygget tilpasset eksisterende hus med tanke på hovedform, fasadeuttrykk, takform og materialer. Mellombygg i glass som et skille mellom nytt og eksisterende.

    Detaljer

  • Byggeår: 2013
  • Sted: Sogndalstrand, Hauge i Dalane, Norway
  • Oppdragsgiver: Øyvind Berntsen
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS