Søyland skole

Søyland skole er en nybygd 2- paralellers 1 – 3klasse skole bygd for å avlaste Sunde skole. Skolen består av to 2- etg. pavillionger med klasserom / mediateker oppe og administrasjon og gymsal nede. Universell utforming.

Klasserommene har en paraplyformet synlig takkonstruksjon og desentraliserte innganger.

    Detaljer

  • Byggeår: 2002
  • Sted: Søyland skole, Flekkefjord, Norway
  • Oppdragsgiver: Flekkefjord
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS