Kvinesdal kulturhus

Kvinesdal kulturhus, tilbygg
Oppdragsgiver: Kvinesdal kommune
Byggeår: 2011-12
2013-14

Tilbygg til Kvinesdal kulturhus på østsiden av eksisterende bygningsmasse. Tilbygget er utført i to byggetrinn med ny hovedinngang, vestibyle, kiosk og kinosal med 89 plasser. I tillegg omfatter prosjektet ombygging av bibliotek og nytt teknisk rom. Tilbygget skiller seg fra eksisterende bygningsmasse i formspråk og materialbruk.

    Detaljer

  • Sted: Odden 6, 4480 Kvinesdal, Norge
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS