Kringla barnehage

Utvidelse av Kringla barnehage med 4 avdelinger i et nybygg og utvide eksisterende 2-avdelings barnehage med en ny administrasjonsfløy.

Arkitektur: Tilbygget er tenkt som en videreføring av eks. barnehage visuelt. Samme formspråk, materialbruk, farger og artikulering.

Nybygg/Tilbygg: 700m2 BRA

    Detaljer

  • Sted: Kringla barnehage, Flekkefjord, Norway
  • Oppdragsgiver: Flekkefjord kommune
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS