Hestnes renseanlegg

Lokalisering av prosjektet er i et landskapsmessig sårbart område med lite vegetasjon bortsett fra gressvoller. Det viktigste prosjekteringskriteriet var derfor å skreddersy bebyggelsen til omgivelsene.  Byggets hovedutforming er en gjentakelse av landskapsbildet. Hovedinntrykket av bygget er derfor bølgende hauger med gress. Øvrige materialer er stedlig stein og tre, samt limtrebuer og -strebere som holder disse oppe.

    Detaljer

  • Byggeår: 2009
  • Sted: Hestnes, Eigersund, Norway
  • Oppdragsgiver: Eigersund kommune
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS