Faret park

Planen har vært et verktøy for kommunen til å tenke fremtidig utvikling av Kvinesdal sentrum, Liknes. I denne planen blei blant annet Kvinaparken og den nye svømmehallen på Faret planlagt. Et av fokusområdene har vært at Liknes skal vende seg mer mot elva, slik at denne siden blir «fremsiden» og ikke «baksiden» slik sentrum har fremstått en tid. Planen har også bidradd til avklaringer angående trafikkmønster for biler, kollektivtrafikk og myke trafikkanter. Gode parkeringsmuligheter har vært et viktig tema, og i planen har blant annet lagt til rette for parkeringshus under torget.

Planen har i tillegg gitt mulighet for lokale næringsdrivende og grunneiere til å komme med ønsker for utvikling av sine eiendommer.

    Detaljer

  • Sted: Kvinesdal, Norway
  • Oppdragsgiver: Kvinesdal kommune
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS