Boliger Slippen – Flekkefjord

Boligbygget er i totalt 4 etasjer med garasje og båtstø i underetasjen, boliger i 1., 2. og 3. etasje plan. Boligbygget består av i alt 12 leiligheter med felles trapperom og heis med svalgangsløsning. Leilighetene i 1. etasje plan er leiligheter i én etasje, mens leilighetene i 2. etasje plan går over to etasjer. Leilighetene er lagt opp til universell utforming og med livsløpsstandard.

Materialbruken er i hovedsak betong, tre og glass. Boligbygget er tilpasset eksisterende bebyggelse i området i form og materialer. Formen er funksjonalistisk med ett ”boksaktige” utrykk, som tar opp formene på industribyggene som ligger like i nærheten.

    Detaljer

  • Byggeår: 2011
  • Sted: Grønnesveien, 4400 Flekkefjord, Norge
  • Oppdragsgiver: Flekkefjord Slipp Eiendom AS
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS