Boliger i Berglia Vest – Rauli

Boligfeltet består av fire 2-mannsboliger og to 4-mannsboliger med totalt 16 enheter. Enhetene har husbankens livsløpsstandard eller besøksstandard. Leilighetene har ett-plans løsning og har gode store rom, med åpne løsninger i stue og kjøkken. Det er korte avstander mellom viktige funksjoner i leiligheten, som f. eks stue, kjøkken og soverom, bad. Det er kort avstand fra parkering til inngangen for hver enkelt leilighet, og felleareal og fellshus er sentralt plassert. Interne gangveier er lagt slik at de ikke kommer i direkte konflikt med kjøreveier og parkering. Gangveiene er trinnfrie bortsett fra midt i feltet, hvor det legges inn en trapp for å ta de store høydeforskjellene. Trappen er plasser midt i feltet slik at det muliggjør trinnfri adkomst til leilighetene fra de tilhørende parkeringsplasser.

Materialbruk er malt trekledning og mye glass mot utsikten. Boligene har etasjeantall tilpasset terrenget, det vil si at der terrengfallet er størst er det to etasjer og der hvor det tilnærmet er flatt er det en etasje.

    Detaljer

  • Byggeår: 2015
  • Sted: Rauli, Flekkefjord, Norway
  • Oppdragsgiver: Hellvik Hus Flekkefjord
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS