Rundevoll Barnehage

Vi er stolte av å kunne presentere Rundevoll barnehage.  KSO har vært med på hele prosessen fra regulering, konseptskisse utomhus, skisse/forprosjekt frem til utførelse.  Vi har også vært ansvarlig søker.

Vi takker Eigersund kommune for oppdraget og tilliten.

 

Samarbeidspartnere:  ab interiørdesign og Arentz & Kjellesvig AS


Solhøgda avlastningsbolig – Mandal

Sølhøgdaveien i Mandal har en flott beliggenhet med utsikt over byen og havet.
Prosjektet er et tilbygg i 2 etasjer til eksisterende avlastningsbolig og rehabilitering av eksisterende bygg i to etasjer.
BRA eksisterende bygg 335 m2 og BRA tilbygg er 283 m2.
Tiltakshaver er Mandal kommune Bydrift
Oppdragsgiver er Kruse Smith AS
Arkitekt er Marvin Birkeland hos oss og prosjektmedarbeider detaljprosjektering er Katrine Lohne Nilsen


Hestnes renseanlegg

Lokalisering av prosjektet er i et landskapsmessig sårbart område med lite vegetasjon bortsett fra gressvoller. Det viktigste prosjekteringskriteriet var derfor å skreddersy bebyggelsen til omgivelsene.  Byggets hovedutforming er en gjentakelse av landskapsbildet. Hovedinntrykket av bygget er derfor bølgende hauger med gress. Øvrige materialer er stedlig stein og tre, samt limtrebuer og -strebere som holder disse oppe.


NAV bygget – Kvinesdal

NAV-bygget, Kvinesdal
Oppdragsgiver: Kvinesdal kommune
Byggeår: 2009-10

Tilbygg til Kvinesdal rådhus mot Fjotlandsgata. Nybygg i 4 etasjer med grunnflate 250m2.
Bygget inneholder kontorer for NAV i 2. og 3. etasje og leiligheter i 4. etasje. Bygget er oppført med tilsvarende materialbruk som Rådhuset.


Kvinesdal kulturhus

Kvinesdal kulturhus, tilbygg
Oppdragsgiver: Kvinesdal kommune
Byggeår: 2011-12
2013-14

Tilbygg til Kvinesdal kulturhus på østsiden av eksisterende bygningsmasse. Tilbygget er utført i to byggetrinn med ny hovedinngang, vestibyle, kiosk og kinosal med 89 plasser. I tillegg omfatter prosjektet ombygging av bibliotek og nytt teknisk rom. Tilbygget skiller seg fra eksisterende bygningsmasse i formspråk og materialbruk.


Kringla barnehage

Utvidelse av Kringla barnehage med 4 avdelinger i et nybygg og utvide eksisterende 2-avdelings barnehage med en ny administrasjonsfløy.

Arkitektur: Tilbygget er tenkt som en videreføring av eks. barnehage visuelt. Samme formspråk, materialbruk, farger og artikulering.

Nybygg/Tilbygg: 700m2 BRA


Søyland skole

Søyland skole er en nybygd 2- paralellers 1 – 3klasse skole bygd for å avlaste Sunde skole. Skolen består av to 2- etg. pavillionger med klasserom / mediateker oppe og administrasjon og gymsal nede. Universell utforming.

Klasserommene har en paraplyformet synlig takkonstruksjon og desentraliserte innganger.