Fritidsbolig Flekkefjord Privat byggherre

Ny fritidsbolig oppført 2012 med fantastisk utsikt mot sør og Hidrasund og Andabeløy.

Fotavtrykk 75m2.

Bygget er i 1 etasje med bakenforliggende hems. Den har et moderne og tidløst uttrykk med lett skrånende vegger. Ubehandlet lerk i fasadene som naturen selv fargesetter (grå). Liggende på et lite platå, skjermet for innsyn av topografi – danner den et flott utgangspunkt for rekreasjon og utfoldelse. Tilliggende utomhus arealer er integrert slik at bruksmessige fordeler oppnås ved at romfunksjoner lett kan flyttes ut – enten under tak eller rett ut på terrassen.


Fjellse Flekkefjord kommune

Riving av eksisterende falleferdige bygningsmasse (naust og anneks). Nybygg bestående av naust og garasje. Dette medfører at tiltakshaver får tilgang til nybygget (garasje og naust) vegg i vegg med sin egen fritidsbolig.

Arkitektur: Viktig med tilpasning til nabobygning og stedets arkitektur.

Nybygg: 82m2 BYA