FEIL I KONTAKTSKJEMA

Vi har dessverre oppdaget at meldinger til oss sendt via kontaktskjemaet av og til ikke havner der det skal. Det betyr at vi ikke responderer som forventet.  Tar det lang tid før dere hører fra oss (vi svarer vanligvis i løpet av en dag eller to), ber vi om en henvendelse på telefon eller mail til flekkefjord@arkkso.no.  Beklager!


Grimstad – Soloddveien terrasse

Marvin har vært med på dette spennende prosjektet i Grimstad.
Ulike typer leiligheter fra 46 m2 til 130m2 med en unik felles takterrasse.
Det har vært stort fokus på løsninger som gir masse lys, gode solforhold og romslige uteplasser.
Utsikten er ivaretatt med store vindusflater og dører i glass.
Leilighetene er lokalisert i 2., 3. og 4. etasjeplan.
Sjekk selv på www.soloddveien.no


The Kvina – Liknes sentrum, Kvinesdal

11 flotte leiligheter v/elva i Kvinesdal tegnet av Marvin Birkeland hos oss.
Bygget er moderne og tilpasset eksisterende bebyggelse i området. Leilighetene har gode solforhold og fin utsikt. Romslige balkonger og felles heis og trapperom. Parkering innendørs på bakkeplan. Leilighetene er fra 70 – 104 m2 i 3 etasjer.


Bolig Skarpenes – Hidra

Boligen er skreddersydd til tomta som ligger mellom vegen og sjøen. Det har vært en målsetting å gjøre minst mulig inngrep i naturen og tilpasse bygningen på alle måter til denne.

Utvendig kledning er naturstein og grå trekledning. Taktekkingen består av trebord.


Boliger i Berglia Vest – Rauli

Boligfeltet består av fire 2-mannsboliger og to 4-mannsboliger med totalt 16 enheter. Enhetene har husbankens livsløpsstandard eller besøksstandard. Leilighetene har ett-plans løsning og har gode store rom, med åpne løsninger i stue og kjøkken. Det er korte avstander mellom viktige funksjoner i leiligheten, som f. eks stue, kjøkken og soverom, bad. Det er kort avstand fra parkering til inngangen for hver enkelt leilighet, og felleareal og fellshus er sentralt plassert. Interne gangveier er lagt slik at de ikke kommer i direkte konflikt med kjøreveier og parkering. Gangveiene er trinnfrie bortsett fra midt i feltet, hvor det legges inn en trapp for å ta de store høydeforskjellene. Trappen er plasser midt i feltet slik at det muliggjør trinnfri adkomst til leilighetene fra de tilhørende parkeringsplasser.

Materialbruk er malt trekledning og mye glass mot utsikten. Boligene har etasjeantall tilpasset terrenget, det vil si at der terrengfallet er størst er det to etasjer og der hvor det tilnærmet er flatt er det en etasje.


Tilbygg Berntsen – Sokndal

Tilbygget oppføres som et bygg i en etasje med saltak, men med underetasje delvis nedgravd/skjult i terrenget.

Tilbygget tilpasset eksisterende hus med tanke på hovedform, fasadeuttrykk, takform og materialer. Mellombygg i glass som et skille mellom nytt og eksisterende.


Boliger Slippen – Flekkefjord

Boligbygget er i totalt 4 etasjer med garasje og båtstø i underetasjen, boliger i 1., 2. og 3. etasje plan. Boligbygget består av i alt 12 leiligheter med felles trapperom og heis med svalgangsløsning. Leilighetene i 1. etasje plan er leiligheter i én etasje, mens leilighetene i 2. etasje plan går over to etasjer. Leilighetene er lagt opp til universell utforming og med livsløpsstandard.

Materialbruken er i hovedsak betong, tre og glass. Boligbygget er tilpasset eksisterende bebyggelse i området i form og materialer. Formen er funksjonalistisk med ett ”boksaktige” utrykk, som tar opp formene på industribyggene som ligger like i nærheten.


Bolig Holmavegen – Bryne

Enebolig på Bryne, på en fantastisk flott tomt med utsikt mot Frøylandsvatnet. Boligen er i to etasjer med tilhørende garasje. Materialbruk utvendig er ubehandlet trekledning i sibirsk lerk og vedlikeholdfrie fasadeplater. Boligen er planlagt med utsikt mot Frøylandsvatnet og uterom mot sør og sørvest.