Roger Korsmo Pedersen

Jeg har tidligere jobbet som tømrer i Norrøn Bolig As. Har studert Bachelor of Architectural Design and Construction Management i Danmark og
studiene ble avsluttet sommeren 2017. Jeg starter i jobben som arkitekt hos KSO 01.08.17 og ser fram til å utvikle meg både faglig og personlig.
På fritiden liker jeg å drive med forskjellige aktiviteter som sykling, løping og jakt.roger-korsmoar

Utdanning:
  • VIA University , Horsens Danmark2017
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS