Ragnhild K. Tamburstuen

Utdanning: Master i landskapsarkitektur ved NMBU (Norges Miljø- og  Biovitenskapelige Universitet) i 2004.

Ansatt i KSO siden høsten 2008 som reguleringsarkitekt.

Tidligere jobber: Parksjef i Lørenskog kommune (2005-2007),  Anleggsgartner (2004), pluss en rekke sommerjobber

Arbeidsområder: Arealplanlegging og Landskapsarkitektur.

Fokus: Forene estetikk og funksjon, Skape gode bomiljø

©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS