Else Berit Åtland

Jeg har vært ansatt i KSO siden 1980.
Min arbeidsplass er i resepsjonen.
Mine arbeidsoppgaver er betjening av sentralbordet,
postbehandling, ordreregistrering, fakturering, arkivering,
korrespondanse og annet forefallende kontorarbeid.
Jeg har hatt en veldig grei arbeidsplass i alle disse årene,
der jeg har fått jobbet med oppgaver som jeg liker.
Jeg ønsker at KSO skal være et ledende arkitektfirma
i regionen også i årene fremover, med et fortsatt
godt arbeidsmiljø.

Utdanning:
©Copyright Arkkso | Design og kode: Aptum AS